Subsidies en rekenvoorbeeld

Bewonersinitiatieven 

De Rompert


Laatste aanvulling is van 16 maart 2020 en betreft de offertes van de dakdekker 


Een initiatief van Vereniging-Kontaktgroep De Rompert

          

Link:

Infographic_Groene_daken (PDF)Interessante website:


https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken/


Er zijn verschillende subsidieregelingen:

 • Gemeente Den Bosch
 • Waterschap Aa en Maas
 • Prins Bernard Cultuurfonds

  

Subsidie isolatie (voor als je dak laat isoleren)


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/subsidie-isolatie-huis

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-én-bewoner 

 

 

https://www.energiebespaarlening.nl/voorwaarden-energiebespaarlening-s-hertogenbosch

je kunt  maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximum van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-). De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst. 

Subsidieregelingen voor een groen dak:


De gemeente heeft een subsidieregeling van € 15,- per m2 met een maximum van € 3.000,- voor max 200m2.

 • Het dak is van een particulier of een Vereniging van Eigenaren (VvE)
 • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014) wachten op antwoord op de vraag wat als je nieuw dak moet.
 • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
 • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2
 • De subsidie wordt uitbetaald als het dak gereed is; u stuurt als bewijs een foto en de rekening in.

Voorwaarden buurtsubsidie daken kleiner dan 20m2

Ook kleinere daken tellen mee als u met anderen uw daken groen maakt. Een aanvraag voor een groep particulieren heeft minimaal 2 adressen en kent één contactpersoon. Het totale oppervlak is minimaal 20 m2.


        https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scMIL05.aspx/fMIL05_Intro_Groenedaken


 • Waterschap Aa en Maas:

https://www.aaenmaas.nl/onswerk/klimaat/financiele-steun/


heeft een regeling van 30% met een maximum van € 5.000. Voorwaarden: meerdere huiseigenaren in de buurt. Nadeel. Het maximum bedrag is voor een groot maar ook klein project. 


 • Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC):

https://www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Buurtfonds__Buurtnatuur_en_buurtwater_subsidie_14839


Maximaal € 5.000 of € 10.000. 

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 1. Zzp-ers gericht op waterbeheer of natuurontwikkeling;
 2. rechtspersonen.

Dit zou de leverancier van de groene daken kunnen zijn. Zij ontvangen ook de subsidie en rekenenen dit door in de prijs. Je zou dan deelprojecten kunnen maken per 3 huizen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;

het project is gericht op verbinding en participatie;

het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, onder c, bedraagt 60% van de subsidiabele kosten:

 • tot een maximum van € 5.000, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken minder dan 200 m2 bedraagt;
 • tot een maximum van € 10.000, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken meer dan 200 m2 bedraagt.

https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr381966_7.aspx


      Klik op deze link naar het

      Gemeente 's-Hertogenbosch

      Subsidieregeling groene daken 2020

       

      In 2020 betaalt de gemeente ’s-Hertogenbosch weer voor een deel mee aan de aanleg van groene daken. Een groendak kan regenwater vasthouden. Zo wordt bij een hevige regenbui het riool ontzien en voorkomen we wateroverlast. Daarnaast heeft een groendak nog meer voordelen:

      • een dak met planten werkt isolerend; het koelt bij hitte en dempt geluid;
      • het houdt schoon regenwater vast als het regent en voorkomt daarmee wateroverlast;
      • een groen dak trekt insecten zoals bijen en vlinders aan;
      • ze maken de stad groener;
      • het ziet er mooi uit!

       

      Per 1 januari kunnen eigenaren van een dak kleiner dan 20 vierkante meter samen met buurtgenoten subsidie aanvragen. Dit is nu mogelijk met minimaal 2 adressen en een gezamenlijk oppervlak van minimaal 20 vierkante meter. Naast steun van de gemeente kan er ook bij het Waterschap Aa en Maas subsidie worden aangevraagd.

       

      Voor meer informatie: www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken

      Van internet


      De voordelen van een daktuin zijn onder meer:


      • Bescherming van de dakbedekking.
      • Vermindering van de verschillen van de temperatuur.
      • Verlenging van de levensduur van de dakconstructie. Kattenbosch bewoners vertellen dat dagen met groen 2x zo lang mee gaan. Soms wel 50 jaar.
      • Verlaging van het risico op schade.
      • Verbetering van de leefkwaliteit van de woonomgeving.
      • Meer groen in het milieu.
      • Geluiddempend.
      • Besparing van verwarmingskosten door de isolerende werking.

      Van de gemeente:


      Beste mevrouw De Graaff,

       

      Ik ontving uw vraag over het verduurzamen van de daken in uw wijk met zonnepanelen en/of groene daken. Zoals u misschien al weet heeft de gemeente een subsidieregeling voor groene daken. Meer informatie hierover vindt u op www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken.

       

      Voor zonnepanelen bestaat helaas geen subsidieregeling. Wel kunt u de BTW op de zonnepanelen terugvragen via de Belastingsdienst.

       

      Er bestaat inderdaad een Energiebespaarlening. Deze wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds. De gemeente heeft in 2018 en 2019 tijdelijk de rente op deze lening verlaagd, nu gelden echter weer de regulier rentetarieven. Maximaal 75% van de lening mag gebruikt worden voor zonnepanelen. Dat betekent dat er ook één of meer andere (isolatie)maatregelen moeten worden getroffen.  Meer informatie over de Energiebepaarlening vindt u op www.energiebespaarlening.nl

       

      Wat we als gemeente wel kunnen bieden is een subsidie op advies of onderzoek: de subsidie Voorbereiding van Energiemaatregelen. Als u voor uw huis of voor meerdere bewoners in de buurt wilt laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen, dan kunt u hiervoor 75% subsidie krijgen. Het gaat hier  dus om de kosten die gemaakt worden voor advies en niet voor de maatregelen (zoals zonnepanelen) zelf. Informatie over deze regeling kunt u vinden op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html (kopje milieu).

       

      Een actueel overzicht van alle subsidies (rijk en gemeente) kunt u vinden op www.energiesubsidiewijzer.nl

       

      Ik hoop u hiermee verder geholpen te hebben en wens u veel succes met uw buurtinitiatief! 

      Wil je meer weten over de Vereniging-kontaktgroep De Rompert of over initiatieven die er in de buurt spelen? 


      Stuur gerust een mailtje


      Info@wijkderompert.nl

      contact@DeRompert-initiatieven.nl

      COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED